Vyhledávání

Nebyl nalezen žádný dlužník
Celková suma pohledávek 28 373 952 Kč
Vymožené pohledávky 12 550 562 Kč