Vyhledávání

Nebyl nalezen žádný dlužník
Celková suma pohledávek 28 303 941 Kč
Vymožené pohledávky 12 498 820 Kč