Seznam zveřejněných dlužníků

Nebyl nalezen žádný dlužník
Celková suma pohledávek 28 397 660 Kč
Vymožené pohledávky 12 717 695 Kč