Seznam zveřejněných dlužníků

Nebyl nalezen žádný dlužník
Celková suma pohledávek 27 762 105 Kč
Vymožené pohledávky 12 284 980 Kč