Seznam zveřejněných dlužníků

Nebyl nalezen žádný dlužník
Celková suma pohledávek 27 371 774 Kč
Vymožené pohledávky 12 125 382 Kč