FAQ

Proč vymáhat pohledávky přes portál edluznici.cz?

 

Jak postupovat, když chci vymoci pohledávku?
 
Co v případě, když mám více dlužníků?
 
Jaká je odměna pro edluznici.cz za úspěšně vymožené pohledávky?
 
Jaké jsou další důležité výhody portálu edluznici.cz?

 

 

 

PROČ VYMÁHAT POHLEDÁVKY PŘES PORTÁL EDLUZNICI.CZ?

Portál edluznici.cz je kombinace nejefektivnější a zároveň cenově nejvýhodnější možností pro úspěšné vymáhání účetně podložených, neuhrazených pohledávek. Registrací dlužníka na portálu edluznici.cz si každý/á seriózní a poctivý/á podnikatel/ka zváží, zda s takovým neplatičem vůbec půjde do nějakého obchodního vztahu. Proto se podnikatelské možnosti dlužníků velmi účinně a v krátké době zúží a to nejen mezi obchodními partnery, ale i konečný spotřebitel zváží koupi zboží nebo služby u nepoctivě se chovající společnosti.

 

Každý klient si jasně uvědomí, co by následovalo v případě reklamace dané služby či zboží. My sami (stejně jako Vy) máme bohužel bohaté zkušenosti s nekorektními podnikateli. Naše společnost FAIR PAY s.r.o. poukazuje na charakter podnikatelských subjektů. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč vymáhat pohledávky právě přes portál edluznici.cz. Čím více podnikatelských subjektů bude využívat naši službu, o to méně bude neplatičů, zvýší se úhrada závazků a zkvalitní se podnikatelské prostředí. Mít včas zaplaceno za zboží či službu, vždyť o to tu přece jde! 

 

 

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ CHCI VYMÁHAT POHLEDÁVKU?

Když chcete vymáhat pohledávku s pomocí portálu edluznici.cz, je potřeba uhradit licenční poplatek dle zaslaných fakturačních údajů, zaregistrovat se a aktivovat účet. Naše služba online registrace dlužníků bývá obvykle spuštěna do dvou pracovních dnů od Vaší registrace.

 

 

CO V PŘÍPADĚ, KDYŽ MÁM VÍCE DLUŽNÍKŮ?

Když máte více dlužníků, můžete je zveřejnit všechny. U nás naše klienty neomezujeme, právě naopak. Počet Vámi zveřejněných dlužníků není limitovaný žádným zvýšeným poplatkem. Přejeme Vám jich co nejméně.

 

 

JAKÁ JE ODMĚNA PRO eDLUZNICI.CZ ZA ÚSPĚŠNĚ VYMOŽENÉ POHLEDÁVKY?

Naše služba je proklientsky zaměřená. Neúčtujeme si žádnou odměnu za úspěšně vymožené pohledávky. Tedy odměna pro nás z vymožené pohledávky je 0 €.
Naše motto je: "Snížit Vám náklady a zároveň zvýšit Vám zisky". A to se dá jedině se správnými obchodními partnery...

 

 

JAKÉ JSOU DALŠÍ DŮLEŽITÉ VÝHODY PORTÁLU eDLUZNICI.CZ?

Seriózní společnosti, které mají stejného neplatiče umíme navzájem zkontaktovat po odsouhlašení obou věřitelů, a tím vytvořit ještě silnější páku na efektivní vymožení pohledávky. Tím se výrazně urychlí a usnadní případné další kroky k vymožení pohledávky od společného dlužníka.

 

Výhody registrace

  • ​Vysoká úspěšnost vymáhání
  • Nejlevnější způsob vymáhání
  • Možnost zveřejnit dlužníka na internetu
  • Automatizovaný proces odesílání upomínek
  • Komunikační nástroj mezi věřitelem a dlužníkem

VÍCE

Celková suma pohledávek 28 397 660 Kč
Vymožené pohledávky 12 717 695 Kč